Építészeti bűnmegelőzés -> Alapelvek -> Természetes felügyelet

 

Természetes felügyelet

Egy bűncselekmény elkövetéséhez több körülmény együttes megvalósulása szükséges. Szükség van alkalomra (helyszínre), elkövetőre, áldozatra és értékre, melyre a bűncselekmény irányul. Jellemzően a legtöbb bűncselekmény nem előre megtervezett módon, hanem az elkövető számára kedvező körülmények hatására, spontán történik, ahogy a közmondás is tartja: alkalom szüli a tolvajt. Az építészeti bűnmegelőzés feladata a bűnözők számára kedvező alkalmak hatásos csökkentése.

Mivel a bűnözők nem szeretik, ha megfigyelik őket, a rálátás biztosításával, a lebukás kockázatának növelésével csökkenthetjük a bűnelkövetés lehetőségét. 

A természetes felügyelet, más néven közösségi kontroll azt jelenti, hogy egy adott területet az arra járók a természetes használat során szemmel tartanak. A közösségi kontroll célja az, hogy az illetéktelen személyeket megfigyelés alatt tartsa, és a nem rendeltetésszerű használatot észlelje.

Arra, hogy egy területet közösségi kontroll alá vonjunk, több lehetőség áll rendelkezésünkre. Csökkenthető a bűnalkalmak száma, ha több jelenlévő rálátását biztosítjuk a bűnözők által kedvelt helyekre. A terület felé nyíló ablakokkal, jó megvilágítással és a rálátást akadályozó tárgyak eltávolításával, a növények metszésével javítható a terület áttekinthetősége az épületek belsejéből és a közterületről egyaránt. Ennek fordított hatása is van: az emberek biztonságban fogják magukat érezni, ha láthatnak másokat, illetve, ha ők is láthatóak.

A természetes felügyelet az építészeti bűnmegelőzés legfontosabb eszköze. Ennek megvalósítása, fokozása és kiterjesztése elsődleges a bűncselekmények visszaszorításában. A megfigyelők számának növekedését a rálátás megteremtése mellett a különböző funkciók – például lakások, üzletek, irodák  – keverése is elősegíti.

A közterületeket, az épületeket úgy kell megtervezni és működtetni, hogy azok a közösségi kontrollt, a terület természetes felügyeletét a lehető legjobban lehetővé tegyék, miközben ezzel nem zavarják a mindennapi használatot.

A természetes felügyelet megvalósításának különböző módszerei lehetségesek:

Már a tervezésnél fontos figyelembe venni a közösségi kontroll jelentőségét.

A működtetés és fenntartás során is legyen kiemelt szempont a természetes felügyelet.

Teremtsük meg az összeférhető területhasználatok sokféleségét (éttermek, irodák, üzletek, lakások, közösségi és szabadidős lehetőségek).

Sokak számára tegyük vonzóvá a területet.

A terület használata ne érjen véget a hivatali órák végeztével, lehetőség szerint az egész nap folyamán biztosítva legyen, a nappali és az esti órákban is.

Kerüljük az egyféle funkcióval rendelkező területek, például alvóvárosok vagy tiszta hivatali negyedek kialakítását.

Ösztönözzük a gyalogos és kerékpáros forgalmat.

Az épületek a közterületek felé hangsúlyos funkciókat kapjanak (például boltok, kirakatok az épület földszintjén).

Különböző korosztályú, eltérő időbeosztású csoportok keverésével biztosítható a gyalogosforgalom folyamatos jelenléte.

Közösségi terek kialakításával mozdítsuk elő a közösségi és egyéni tevékenységeket (parkok, játszóterek, sportpályák).

A tervezés során kerüljük a vakfoltok, be nem látható területek kialakulását, a rálátás, a terület áttekinthetősége legyen biztosítva.

A fenntartás során is figyeljünk a terület átláthatóságára, például a fák és cserjék megfelelő metszésével.

Biztosítsuk a megfelelő éjszakai megvilágítást.