Módszerek

Abban, hogy a négy építészeti bűnmegelőzési alapelvet - a természetes felügyeletet, a jogosultság természetes ellenőrzését, a birtokviszonyok jelzését, továbbá a fenntartást - megvalósíthassuk, különböző tervezési módszerek segítenek. Az, hogy ezek közül melyik módszer vagy módszerek együttese alkalmazható, függ a terület állapotától, a funkcionális követelményektől és a terület megvalósítani kívánt programjától éppúgy, mint a tervezői szándéktól.

A legfontosabb módszerek a következők:

Megfelelő megvilágítás

Átláthatóság biztosítása

Lehatárolt útvonalak minimalizálása

Elszigetelt, gyér forgalmú területek megszüntetése

Zegzugos terek, rejtekhelyek elkerülése

Változatos területhasználat ösztönzése

Tulajdonosi felelősségérzet megteremtése és érzékeltetése

Jelzések és információk megjelenítése, tájékoztatás

Az épített környezet összképének javítása, vonzó esztétikai megjelenés

Tájépítészet, kerttervezés

Tevékenységek, rendezvények ösztönzése