SAFECITY 3.0 – AZ ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS AZ ISKOLÁTÓL AZ EGYETEMIG

Konferencia

Időpont: 2019. június 6.

Helyszín: Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar

• Mitől biztonságos egy iskola?
• Hogyan kapcsolódik a biztonság a tanuláshoz?
• Mit jelent a biztonság a tanulás terei szempontjából?
• És hogyan kapcsolódik a biztonságos környezet a felsőoktatási képzésekbe?

A SafeCity konferenciasorozat harmadik eseménye az oktatás szempontjából tárgyalja az építészeti bűnmegelőzés témakörét. Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített környezet tervezése során tapasztalati tudással és kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a bűnalkalmakat és növelni lehet a térhasználók biztonságérzetét. Ez a megközelítés a tanulás tereinek kialakítása, a tanulás szervezése, és a szakemberek képzése során is releváns. A SafeCity 3.0 konferencia során ezért pedagógusok, oktatók és építészek ismertetik saját szempontjaikat és tapasztalataikat, és vitatják meg közösen a biztonság és az oktatás sokrétű kapcsolódásait.

1. SZEKCIÓ: ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

A konferencia első szekciójában különböző felsőoktatási intézmények oktatói tartanak előadást arról, hogy miképp kapcsolódhat az építészeti bűnmegelőzés témaköre az építész, környezetpszichológia, tájépítész képzésekbe. A konkrét oktatási tapasztalatok hasznos betekintést nyújtanak az interdiszciplináris, szakmák közötti együttműködési lehetőségekről, lehetséges gyakorlati irányokról, és konkrét terepgyakorlatok eredményeiről.

KIÁLLÍTÁS A SAFECITY FELSŐOKTATÁSI MINTAPROJEKT HALLGATÓI MUNKÁIBÓL

A konferencia kísérőprogramjaként bemutatásra kerül a Safecity felsőoktatási mintaprojektje során készült hallgatói munkákból. A konkrét városi problémákra kidolgozott válaszokat, vázlatokat és terveket a PTE Műszaki és Informatikai Karának és a BME építész, valamint az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának környezetpszichológia szakos hallgatói mutatják be.

2. SZEKCIÓ: BIZTONSÁGOS ISKOLÁK

A konferencia második szekciójának előadásai a biztonságos iskolák témakörét járják körül több szempontból. Az előadások során sor kerül az építészeti szempontok megvitatására, vagyis arra, hogy a tanulás és játék tereit miként lehet úgy kialakítani, hogy azok biztonságos, támogató környezetet nyújtsanak a gyerekek fejlődéséhez. Emellett a pedagógiai szempontok is teret kapnak, vagyis, hogy miként lehet a biztonságérzetet és a felhasználói felelősséget pedagógiai munkával erősíteni, milyen bűnmegelőzési
programok működnek a hazai iskolákban, és milyen módon hatnak egyes pedagógiai megközelítések az épületek fizikai kialakítására.

MŰHELYMUNKA

Az elméleti előadásokat követően három, párhuzamosan futó műhelyben lehet az alábbi témákat elmélyíteni:

• Kinek mit jelent a biztonság? – különböző nézőpontok és megközelítések
• Építészeti bűnmegelőzés az iskolában – módszertani gyakorlat
• Biztonság a diákok szemszögéből – élőkönyvtár diákokkal

 

 

Részletes program

8:00 – 8:30 REGISZTRÁCIÓ

8:30 – 9:00 KÖSZÖNTŐ BESZÉDEK

• Dr. Fekete Albert, a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar dékánja
• Gratzer-Sövényházy Edit, rendőr ezredes, főosztályvezető, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
• Bálint Imre DLA, a Magyar Építész Kamara megbízottja

9:00 – 9:40 BIZTONSÁG A TANULÁS TEREIBEN – BEVEZETŐ ELŐADÁSOK

• Lippai Edit PhD, adjunktus, Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
és Brózik Péter, tanársegéd Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Biztonságos iskolák
• Reith Anita, tájépítész mérnök, a SafeCity program projektvezetője
A SafeCity program oktatási projektjei

9:40 – 10:00 KÁVÉSZÜNET

10:00 – 11:00 ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

• Dr. Markó Balázs DLA, oktatási rektorhelyettes, Szent István Egyetem
Az építészeti bűnmegelőzés lehetőségei és irányai az építészképzésben -
Terepmunka, helyi közösségek bevonása, az építész társadalmi felelőssége
• Dr. habil Dúll Andrea, egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE PPK Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék
A SafeCity interdiszciplináris együttműködés kiértékelése
• Szaszák Gabriella, PhD hallgató, SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Építészeti bűnmegelőzés a tervezésben
• Török Szabolcs Bence DLA, egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Településépítészeti Tanszék
Egyetemek és iskolák együttműködése - iskolaudvarok kialakítása a SZIE tájépítész hallgatók részvételével

11:00 – 11:20 KIÁLLÍTÁS A SAFECITY FELSŐOKTATÁSI MINTAPROJEKT HALLGATÓI MUNKÁIBÓL

11:20 – 11:50 KÁVÉSZÜNET

11:50 – 13:20 BIZTONSÁGOS ISKOLÁK

• Tánczos Tibor DLA, projektvezető építész, DMB Építész Műterem
Lehet-e jó hely az iskolaépület? – Közvetett eszközök a biztonságos iskolákért
• Saly Erika, pedagógiai fejlesztő, környezeti nevelő, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Alternatív utak a biztonságos iskolákhoz
• Beleznay Éva, senior consultant, Advanced Building and Urban Design (ABUD), Budapest Biztonságos terek - építészeti foglalkozások gyerekekkel
• Reith Gábor, igazgató, mestertanár, Vécsey János Leánykollégium Építészeti bűnmegelőzés a kollégiumban
• Topa Zoltán, rendőrőrnagy, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
Új utakon az iskolai bűnmegelőzés – Re-Akció: Egy rossz döntés egy életre szólhat…
• A Kőbányai Szent László Gimnázium diákjai
Bűnmegelőzési program az iskolában

13:20 – 14:00 EBÉD

14:00 – 15:45 WORKSHOPOK

• Reith Gábor – Élőkönyvtár és empátia
• Reith Anita – Épített biztonság
• Bálint Orsolya – Dráma, dráma, dráma

15:45 – 16:00 ZÁRÁS