SAFECITY 1.0 – A tudatos tér és környezetalakítás szerepe a bűnmegelőzésben

Konferencia

Időpont: 2019. március 7-8.

Helyszín: Budapest, Nemzetközi Oktatási Központ

Manapság egyre nagyobb figyelmet kap a biztonságosság és a bűnmegelőzés szempontja a tér- és környezetalakításban.Az ember alapvető biztonságszükséglete ugyanis nem csak a társas kapcsolatokban, hanem a fizikai környezetben is megmutatkozik. A fizikai környezetünk kialakítása során ezért a veszély és fenyegetettség csökkentésére törekszünk. Olyan tereket igyekszünk kialakítani, amelyekben jó élni, dolgozni, együtt lenni, ünnepelni, pihenni, vásárolni, játszani, tanulni - anélkül, hogy túl sok vagyonvédelmi eszközzel, fallal vagy ráccsal bástyáznánk körül magunkat.

Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített környezet tervezése során tapasztalati tudással és kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a bűnalkalmakat. Ezzel kapcsolatos ismereteink tapasztalatokon és kutatómunkán alapulva folyamatosan bővültek az elmúlt évtizedek során. A Safecity 1.0 konferencia célja ezeket a környezetet céltudatosan alakító elveket különböző nézőpontokból, széles körben megismertetni.

A konferencia két részben tárgyalja az építészeti bűnmegelőzés megközelítéseit és lehetőségeit. Az első napon rangos hazai és nemzetközi szakemberek előadásaiból nyernek tájékoztatást a résztvevők. Az előadások a biztonságos települések, a gyerekbarát városok és az egyetemi képzések és kutatások témakörök köré szerveződnek. A második napon interaktív, gyakorlatorientált workshopokon nyújtanak lehetőséget a szakmai témák és ismeretek elmélyítésére.

 

Részletes program

 

ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS A GYAKORLATBAN

Hogyan lehet az építészeti bűnmegelőzés alapelveit(CPTED) alkalmazni a településfejlesztés gyakorlatában? Az első szekció előadásai három különböző szempontból közelítik meg a biztonságos település témakörét.  Bemutatásra kerül a nemzetközileg is nagy sikerű SafeGrowth módszer, amely gyakorlati útmutatást nyújt az építészeti bűnmegelőzési elvek alkalmazásához, a Global Street Design Guide, amely többek között a gyermekközpontú utca és köztértervezési stratégiák kidolgozását segíti, valamint a szociális design és co-design nyújtotta lehetőségek.

 

ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

A második szekció előadásai átfogó képet nyújtanak az építészeti bűnmegelőzés hátteréről, szerepéről, az európai hálózatáról és a Magyarországi helyzetéről.

GYEREKBARÁT VÁROSOK

A harmadik szekcióban a gyermekek és fiatalok által használt terek biztonságos kialakítása áll a középpontban. Hogyan lehet építészeti és környezetalakítási eszközökkel csökkenteni a bűnesetek számát az oktatás, a tanulás, és a játék tereiben? És hogyan integrálható a gyermekek szempontja a közterek és települések tudatos és biztonságosságra törekvő kialakítása során?  A szekció előadásai a gyermekbarát városok szempontjából tárgyalják az építészeti bűnmegelőzést, hazai és nemzetközi példákon keresztül.

SZAKEMBEREK KÉPZÉSE

A negyedik szekció külföldi és hazai példákon keresztül mutatja be az építészeti bűnmegelőzés szerepét a felsőoktatásban, az építész szakokon keresztül a kriminológiáig. Vajon hogyan kapcsolódik az építészeti bűnmegelőzés témaköre az egyes tudományágakhoz, és hogyan illeszthető ez a tematika a különböző szakirányú képzésekbe és egyetemi kutatásokba?

WORKSHOPOK

A konferencia második napján három interaktív workshopon vehetnek részt a résztvevők, melyeket egy-egy rövid ismertető előadás vezet fel.

  • a SafeGrowth módszer a gyakorlatban
  • az építészeti bűnmegelőzés jogszabályi környezete
  • építészeti bűnmegelőzés: nézőpontok, szereplők és feladatok

További információ:

Tóth Eszter│toth.eszter@kulturaktiv.hu│06 30 235 0190

Szervezők: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, Lechner Tudásközpont, kultúrAktív Egyesület