Hírek

 

 

Safecity 3.0 konferencia (K)

A SafeCity konferenciasorozat harmadik eseménye az oktatás szempontjából tárgyalta az építészeti bűnmegelőzés témakörét. Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített környezet tervezése során tapasztalati tudással és kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a bűnalkalmakat

és növelni lehet a térhasználók biztonságérzetét. Ez a megközelítés a tanulás tereinek kialakítása, a tanulás szervezése, és a szakemberek képzése során is releváns, ezért a SafeCity 3.0 konferencia során pedagógusok, oktatók és építészek is ismertették saját szempontjaikat és tapasztalataikat.

A konferencián kiállítást tartottunk a felsőoktatási mintaprojekt munkáiból is, amely a törökbálinti városháza mögötti terület és a Kálvária-domb közösségi hasznosításához ad ötleteket a városvezetésnek.

A konferencia előadásai visszanézhetők:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWyps9mU4VhuJFuEaHP878fhMIRwxNMrQ

 

 

Kiállítással zárult a felsőoktatási mintaprojekt (FM)

Kiállításra kerültek a felsőoktatási mintaprojektből készült munkák, amelyek a törökbálinti városháza mögötti terület és a Kálváriadomb közösségi hasznosítását mutatják be. A tájépítész szakos hallgatók közel 40 tablót készítettek, amelyek a Safecity 3.0 kiállításon kerültek először bemutatásra. A tervek szerint hamarosan Törökbálinton is megtekinthetők lesznek.

 

 

Tanárok és dákok tették biztonságosabbá a kollégiumot

A Vécsey János Leánykollégiumban megvalósuló mintaprojekt keretében a kollégium tanárai és diákjai közösen mérték fel, melyek azok a helyek, amelyeket biztonságosabbá és barátságosabbá lehetne tenni. A bűnmegelőzési szempontú érétkelést egy beavatkozás sorozat követte, amely során a diákok is tevékenyen vettek részt az átalakításban. A kollégium két közösségi tere mellett a kerti fal is megszépült, ahová a „Mit jelent nekem a Vécsey?” ötletpályázat nyerteseinek munkáiból készült graffiti került felfestésre, amely jelképévé vált a kollégiumnak.

 

 

Safecity 2.0 konferencia (K)

A Safecity 2.0 – Az építészeti bűnmegelőzés szerepe a településfejlesztésben konferencia azokra a kérdésekre kereste a választ, hogy mitől lesz biztonságos egy település, hogyan hozhatunk létre biztonságos településeket, kinek a feladata a biztonságérzet megteremtése, illetve milyen eszközökkel segíthetjük a biztonságos terek kialakítását. A rendezvény helyszíne Törökbálint volt.

Az egész napos rendezvény bevezetőjeként, köszöntőt mondott Elek Sándor polgármester és dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár. A nap folyamán terítékre kerültek az építészeti bűnmegelőzés elméleti és gyakorlati módszerei, valamint sikeres civil kezdeményezések mutatkoztak be. Záróbeszédében dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke a biztonságos környezet fontosságát hangsúlyozta.

A meghirdetett konferencia iránti érdeklődés és a rendezvény sikere azt jelezi, hogy a települések vezetését, szakembereit a biztonság, biztonságérzet növelésének kérdése foglalkoztatja és keresik a lehetséges megoldásokat a városok, települések élhetőbbé tételére.

A konferencia előadásai visszanézhetők:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWyps9mU4Vhv3U43Pb_rBlCVA9Z9k6NbH

 

 

Tájépítészek Törökbálinton (FM)

A felsőoktatási mintaprojekt következő aktivitása a SZIE tájépítész hallgatóinak feladata a Városháza mögötti közösségi tér kialakításának tervezése volt. A képzés során a hallgatók megismerkedtek a Safecity projekt törökbálinti eredményeivel, majd egy hetet kaptak arra, hogy a munkacsoport által megfogalmazott irányelvek mentén javaslatokat tegyenek.

 

 

Fiatalok téralakítási ötletei a Vécseyben (KM)

A középiskolai mintaprojekt a Vécsey János Leánykollégium diákjai és tanárai segítségével került megvalósításra. A program keretén belül a munkacsoport összesen öt alkalommal találkozott a diákokkal, egyik legérdekesebb találkozás a téralakítási foglalkozás volt.

A diákokból és tanáraikból álló csoportok feladata az volt, hogy az intézmény területeit felmérve, az építészeti bűnmegelőzés szempontjait figyelembe véve keressenek megoldásokat a terek átalakítására. A csoportok ötleteit a program végén a munkacsoport részben meg is valósította.

 

 


Közösségi megmozdulás Törökbálinton (TM)

A Safecity projekt települési mintaprojektjének színhelye Törökbálint volt. A városban szervezett workshopok és oktatási alkalmakon túl a munkacsoport lakosság, a civilek bevonását is kezdeményezte. Az építészeti bűnmegelőzés egyik legfontosabb alapelve a fenntartás és karbantartás – ez csak úgy működhet, ha a lakosság is nyitott az igényes, rendezett környezet kialakítására és megóvására.

A közösségi nap az első bűnmegelőzési nappal került megrendezésre, legfőbb eseménye a Kálvária-domb megtisztítása és az új városháza mögötti terület rendezése.  A megmozdulás sikere meglepő volt, a lakosság lelkesen és kitartóan segédkezett a terület megtisztításában és a növényzet ápolásában. A közösségi akció eredményeként a terület rendezett és biztonságos lett.

 

 

Safecity 1.0 konferencia (K)

Budapesten, a Nemzetközi Oktatási Központban került megrendezésre a Safecity 1.0 nemzetközi konferencia, amely két részben tárgyalta az építészeti bűnmegelőzés megközelítéseit és lehetőségeit.
Az első napon rangos hazai és nemzetközi szakemberek előadásait hallgathatják meg a résztvevők. Az előadások a biztonságos települések, a gyerekbarát városok és az egyetemi képzések és kutatások témakörök köré szerveződnek. A második napon interaktív, gyakorlatorientált workshopokon nyújtottak lehetőséget a szakmai témák és ismeretek elmélyítésére.

A rendezvényre mintegy száz, különböző területről érkező szakember regisztrált, akik érdeklődéssel fogadták a hazánkban még jobbára ismeretlen módszer ismeretanyagát.

A konferencia elődásai youtube csatornánkon elérhetőek, meghallgathatók:
https://www.youtube.com/watch?v=MaogRsf0abY&list=PLWyps9mU4VhuJFuEaHP878fhMIRwxNMrQ

 

 

Urbanisztika, környezetpszichológia szakos hallgatók Törökbálinton (FM)

Különleges képzésben volt részük azoknak a környezetpszichológus, építész és városépítész hallgatóknak, akik a Safecity projekt keretében érkeztek Törökbálintra. A kihelyezett oktatási alkalom témája az építészeti bűnmegelőzés volt. A hallgatók megismerkedtek a biztonságos várostervezés irányelveivel és a Safecity projekt Biztonság.Város.Közösség munkacsoportjának tevékenységével. A hallgatók féléves tervezési feladatának központi témája a Városháza mögötti köztér biztonságos kialakítása lesz.

 

 


Biztonságérzet az iskolában (KM)

A SAFECITY projekt középiskolai mintaprojektjén dolgozó munkacsoport a Vécsey János Leánykollégium farsangi rendezvényén tartott először foglalkozást a kollégista diákoknak.

A rendhagyó foglalkozásra a munkacsoport egy olyan élménypedagógián alapuló játékot dolgozott ki a gyerekeknek, ami egyszerre illett a farsangi hangulathoz, szórakoztató volt a résztvevők számára, egyúttal bevezette őket az építészeti bűnmegelőzés témakörébe. Az izgalmas feladatok alkalmat adtak arra, hogy a diákok elgondolkozzanak a biztonságról és a biztonságérzetről.

Az esemény nem titkolt célja az volt, hogy a további foglalkozásokhoz is kedvet csináljon, a téma megismerése után a diákok még négy alkalommal mélyedhettek el a tudatos környezetalakítás és a bűnmegelőzés témakörében.

 

 


Téralakítással és gondozással a bűnmegelőzésért (TM)

Gasztro sétány, dráma színpad, termelői piac, játszótér kicsiknek és nagyoknak, csak néhány azok közül az ötletek közül, amelyeket a Safecity projekt során a munkacsoport tagjai gyűjtöttek össze, hogy az új városháza mögött kialakuló parkot vonzóvá és élettel telivé tegyék a törökbálintiak számára. Egy jó közösségi tér azonban nem csak eleven és biztonságos, hanem harmóniában áll a környezetével. A munkacsoport évindító ülésén ezért a tervezett park és a Kálvária domb viszonyáról volt szó.

A város szívében elhelyezkedő Kálvária domb különleges törökbálinti szimbólum. Nem csak remek kilátópont, hanem fontos kulturális, vallási és várostörténeti érték is. A hagyomány szerint a Szanatórium és a katolikus templom építése során kitermelt földből épült a domb, amelyre 1827-ben kerültek a stációfülkék. Azóta „E szentelt halmon dohányozni, futkározni, marhát legeltetni, lármás játékokat rendezni, világi dalokat énekelni illetlen és tilos.” A csendes elvonulásra alkalmas légkör megtartása különleges szempont a park tervezése során.

A megbeszélésen az is kiderült, hogy a domb gondozása máig meg nem oldott feladat. Az utolsó átfogó megújításra 1992-ben került sor. Akkor két évig tartott a növényzet ritkítása és a stációk helyreállítása. Mivel a rendszeres és átgondolt karbantartás fontos része az építészeti bűnmegelőzésnek, ezért a munkacsoport közösségi akciót kezdeményezett, amely az első bűnmegelőzési nappal együtt kerül megrendezésre Törökbálinton.

 

 


CPTED szakértőink Európai tanulányútja

A nyári tengerentúli tanulmányút után a Safecity projekt CEPTED szakértői megvizsgálták, hogy Európában milyen építészeti bűnmegelőzési módszereket alkalmaznak a gyakorlatban. A tanulmányút előtt az Európai Bűnmegelőzési Hálózaton keresztül arra kérték a tagállamokat, hogy mutassanak be néhány nemzeti jó gyakorlatot a témában. A 27 tagállamtól összesen 9 válasz érkezett, amelyekből a holland és a svéd projektet választotották ki további tanulmányozásra.

A tanulmányútról két cikk is született:

Építészeti bűnmegelőzés: holland és svéd módszerek

A hollandok narancs illatot permeteznek az utcára

 

 


Középiskolai mintaprojekt kulturAktív klubnap

Mitől biztonságos a fiatalok számára a város? Hol érzik jól magukat a fiatalok? Hogyan segíthetjük őket abban, hogy olyan környezetalakítási javaslatokat fogalmazzanak meg, amelyekkel élhetőbbé és biztonságosabbá tehetik mindennapi környezetüket? SAFECITY projekt középiskolásoknak szánt programja ezeket a kérdéseket vizsgálja. Az középiskolai mintaprojekt keretében a Vécsey Lánykollégium diákjainak feladata az lesz, hogy javaslatot tegyenek arra, hogyan lehet élhetőbbé tenni a kollégium belső és külső tereit, udvarát és környékét. Novemberben egy különleges foglalkozást tartott a Safecity projekt csapata, ahol különböző élményalapú módszerek segítségével (dráma, művészet, média, játék, építészet) segítettek a faladat megoldásában.

 

 

Safecity projekt a Törökbálinti közmeghallgatáson

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete novemberben tartotta éves közmeghallgatását, melyre előzetesen is feltehették kérdéseiket a lakosok. A felmerülő témák között helyet kapott a workshop eredményeinek ismertetése a Városháza mögötti tér hasznosítási lehetőségeiről.

 

 


Indulásra kész a középiskolai mintaprojekt

 Megtörtént a SAFECITY középiskolai alprojektjének első egyeztetése, a kulturAktív munkatársai a Vécsey János Középiskolai Leánykollégiumban jártak. A KulturAktív csapata kiegészült a MOME tanárszakának építész hallgatóival, illetve a Messzelátó Egyesület kriminológiában is jártas tagjával. Az egyeztetésen a Safecity csapata megismerkedett a kollégium nevelési programjával, kapacitásaival, újszerű, tehetséggondozási projektjével (TEGOM). Ezt követően kapcsolódási pontokat kerestek, illetve vizsgálták a lehetséges foglalkozások metodikáit. Az egyeztetés sikeres volt, az alprojekt gyakorlati része hamarosan indul.

 

 


Elindult a települési mintaprojekt Törökbálinton

2018. novemberében elindult a közös munka a települési mintaprojekt keretében Törökbálinton. A helyi intézményvezetőket, civil szervezeteket, egyetemi kutatókat, a rendfenntartással foglalkozó szervezeteket és vállalkozásokat tömörítő munkacsoport két alkalommal tartott workshopot, amelyen először az építészeti bűnmegelőzés módszereit ismerték meg, majd második alkalommal a Városháza mögötti tér átalakításáról folyt közös gondolkodás. A terület megtekintése különböző csoportokban történt, voltak, akik a jelenlegi hasznosítást vizsgálták, mások környezetalakítási megoldásokat javasoltak és átgondolták, milyen funkciókat és
közösségi programokat tudnak itt elképzelni a jövőben. A jó hangulatú workshop eredményesen zárult, az eredményeket az önkormányzat közmeghallgatáson ismertette a lakossággal.

 

 

Megállapodás született a települési mintaprojekt színhelyéről

 

Törökbálint az innovatív, jövőbe mutató kezdeményezések városa, éppen ezért nyitottan és nagy örömmel fogadta a SAFECITY - Biztonság. Város. Közösség. projekt kezdeményezést. A projekt célkitűzéseiről Dr. Hatala József tábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke személyesen egyeztetett Elek Sándorral, Törökbálint polgármesterével, a találkozón megállapodás született az együttműködésről.

A települési mintaprojekt célja, hogy biztonságos, élhető, élettel teli, magas szubjektív biztonságérzetet adó település legyen Törökbálint, és hogy a kidolgozott módszer minden más hazai településre is átültethető legyen. Törökbálint úttörő szerepet vállal egy olyan területen, amely külföldön már bevett gyakorlat, de hazánkban még szinte ismeretlen.

 

 

Elindult a felsőoktatási mintaprojekt (FM)

A Safecity projekt egyik fontos alprojektje a felsőoktatási mintaprojekt. Az alprojekt célja, hogy a kísérleti tanév végére a megszerzett tapasztalatok segítségével egy olyan oktatási anyag álljon össze, amely bármely felsőoktatási intézmény számára adaptálható és a tananyagba beépíthető.

Az építészeti, környezetalakítással segített bűnmegelőzés több szakterületet is érint, mintaprojektünkben a Pécsi tudományegyetem MIK, építészeti es várostervezési tanszéke, az ELTE PPK Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék, a BME  építészmérnöki kar, urbanisztikai tanszék és a SZIE Ybl Miklós építés tudományi kar valamint a tájépítészeti es település tervezési kar volt segítségünkre.

Feladatuk a törökbálinti Kálvária-domb, valamint az új városháza környezetének vizsgálata, elemzése volt. A folyamat eredményeként a hallgatók javaslatokat tettek a környezetalakításra, amelyet a már megismert építészeti bűnmegelőzés módszerével terveztek meg, amelyeket prezentációkban mutattak be Törökbálinton május folyamán.

 

 


Magyarország első CPTED szakértői

2018 augusztusában három magyar szakember vett részt egy speciális építészeti bűnmegelőzési képzésen az Amerikai Egyesült Államokban, amelynek sikeres elvégzésével Magyarország első CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) szakértői lettek. A különböző területről érkező szakemberek olyan képzésben részesültek, amely képessé teszi őket a különféle városrehabilitációs, városfejlesztési, településrendezési programok, illetve akár önálló építkezések szakértői vizsgálatára, bűnmegelőzési tanácsok megfogalmazására  A fokozat megszerzésének feltétele egy 64 órás kurzus teljesítése volt, a megszerzett szakértői fokozat 5 évig használható.

 

 

SAFECITY - Biztonság. Város. Közösség.

projekt - bűnmegelőzés építészeti eszközökkel nyitókonferencia

A projekt 2018. június 7-én megrendezett nyitókonferenciáján nyolc előadó szemszögéből ismerhette meg a mintegy 80 fős, különböző szakterület képviselőiből álló közönség az építészeti bűnmegelőzésben rejlő lehetőségeket. A konferencia utáni tematikus workshopon, a szakemberek témákra bontott kerekasztal beszélgetéseivel kezdődött el az együttműködés, amely megalapozza a szakterületek integrálását.

A konferencia részletes beszámolója ezen a linken érhető el:
https://www.safecity.hu/wp-content/uploads/2019/01/Safecity_-konferencia-beszámoló.pdf