Alapelvek

Az építészeti bűnmegelőzés alapelveinek segítségével, megfelelő előkészítő munkával, a rendeltetésszerű használat feltételeinek megteremtésével és fenntartásával a bűncselekmények száma jelentősen csökkenthető. Ennek következménye az is, hogy a területen a biztonságérzet növekszik, javul a terület megítélése és az ott lakók életminősége, a terület felértékelődik.

Az építészet elsődleges célja a természeti hatások elleni védelem. A csapadék ellen tetővel, a hideg és a szél ellen falakkal védekeztek. De emellett az építészet, városépítészet, tájépítészet kezdettől fogva fontos feladata az is, hogy megteremtse a szép emberi környezetet. Az esztétikus környezet nem csupán öncélú: megteremti a használók jó közérzetét, hatással van a viselkedésükre. A múlt század második felétől egyre több, tapasztalatokon alapuló ismeret gyűlt össze az építészeti eszközökkel megvalósítható bűnmegelőzés lehetséges módjairól. A megfelelő fizikai környezet megteremtése által a bűnelkövetésre való hajlandóság és lehetőség csökkenthető. Meg lehet nehezíteni a bűncselekmények elkövetését anélkül, hogy egy területet drága, szemet bántó vagyonvédelmi eszközökkel szerelnénk fel. Az építészeti bűnmegelőzés ezzel szemben elsődleges válaszként a jó minőségű és esztétikus megoldásokat ösztönzi, ezáltal a terek rendeltetésszerű használatát segíti elő.

Korábban a bűnmegelőzést alapvetően hatósági feladatnak tekintették. Az utóbbi évtizedekben azonban a hangsúly több országban is egy sokkal hatékonyabb módszerre helyeződött át. Meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a terület tulajdonosai és használói felelősséget érezzenek környezetük iránt. Közbelépjenek vagy bejelentsék, ha rendellenes használatot tapasztalnak.

Az építészeti bűnmegelőzés az alábbi négy alapelv köré csoportosul:

-              természetes felügyelet

-              jogosultság természetes szabályozása

-              birtokviszony jelzése

-              fenntartás és karbantartás

Habár a négy alapelv szorosan összefügg egymással, a könnyebb érthetőségkedvéért külön fejezetben tárgyaljuk őket.

Két elvben is megjelenő „természetes” jelző arra utal, hogy rendeltetésszerű használat során a felügyelet illetve a jogosultság szabályozás automatikusan valósul meg. A terület használói, a járókelők figyelemmel tudják kísérni az eseményeket, így a jogosultság ellenőrzése külön személyzet és biztonságtechnikai eszközök nélkül is létrejön.

Az építészeti bűnmegelőzés alkalmazása akkor a legegyszerűbb és leggazdaságosabban kivitelezhető, ha már a tervezési fázis kezdetén foglalkoznak vele. Természetesen mód van egy már meglévő terület átalakítására is, és ezeknek az elveknek az utólagos beépítésére. Ez esetben is igaz, hogy a rehabilitált terület biztonsága nagyban javul, és hosszútávon fenntarthatóbbá válik.